Hissen AB har den fjärde oktober förvärvat UNA portar som erbjuder de flesta tjänster inom portbranschen. UNA portar är ett samarbetsföretag/underleverantör till både Hissen AB och Trygga Hiss och vi är övertygade att UNA portar kommer passa in väldigt bra i koncernen. UNA portar är ett respekterat och välskött företag med historia tillbaka till 1936. Per Claesson som är tidigare ägare och VD har valt att sälja hela UNA portar till Hissen-koncernen. Företaget kommer att verka som ett fristående företag i koncernen och vi är övertygade att detta förvärv ska stärka vårt redan fina samarbete.