Historia

År 1932 grundade Gustav Andersson Hissen Elektro Mekanisk Verkstad, han arbetade bland annat som maskinist av den välkända Katarinahissen vid Slussen. Företaget var beläget på Fryxellsgatan 2 i Stockholm, där han hade lager och verkstad. Efter ett par år började hans två söner Birger och Holger arbeta i firman.

1965 tog Birger över firman och bildade aktiebolag. Hans son Lars började arbeta i firman 1971 och tog sedan över ansvaret 1977.
Hissen växte och flyttade till nya lokaler på Lindvallsgatan 1983 och 1997 var det dags igen, den här gången till våra nuvarande fina lokaler vid vattnet på Lilla Essingen, Montebellogatan 1-3.

Sommaren 2014 valde Lars att sälja företaget till två av de anställda Johan Ärlerud och Patrik Fröberg samt Marcus Holm och hans familj. Tillsammans hoppas vi att kunna driva vidare företaget under lång tid framöver, med samma fokus på kvalitet och service.

Organisation

I dagsläget är vi 52 anställda, som utför om -och nybyggnation, skötsel, service samt underhåll på hissar i storstockholm. Vi bygger om samt konstruerar nya hissar, både lin -och hydraulhissar. Vår specialitet är installationer i befintliga trappspindlar.

Vi erbjuder även jourverksamhet till våra avtalskunder, vilket innebär att vi står till tjänst 24 timmer per dygn, 365 dagar om året.

Vårt affärssystem är direkt kopplat till  våra teknikers mobiltelefoner för kortast möjliga reaktionstid vid felanmälan. Vi kan även erbjuda uppföljning av felstatistik och ekonomi.

Våra värderingar

Vår vision är att vara den mest attraktiva firman i branschen både som arbetsgivare och leverantör, där man som anställd är stolt över att jobba på. Vi tror att vi når dit genom att följa våra värderingar:

Kvalitet - De jobb vi utför skall hålla hög kvalitet.
Ansvar - Vi tar ansvar för vårt arbete.
Laganda - Arbetar man på Hissen hjälper man varandra.
Service - Vi är nära våra kunder och tror på långsiktiga relationer.

 

om-oss