BESIKTNING & ANMÄRKNINGAR


Säkerställer hissens drift


Hanterar hela processen


Åtgärdar anmärkningar snabbt

I Sverige är det lagstadgat att hissar med personbefordran ska besiktigas en gång per år. I grunden är det en fråga om säkerhet för hyresgäster, boende i bostadsrättsföreningen eller övriga kunder. Det är också en ansvarsfråga för er som fastighetsägare eller styrelse i en bostadsrättsförening. Besiktningsbolagen är ackrediterade av myndigheten Swedac att utföra besiktning enligt nationella och internationella standarder och föreskrifter. Besiktningsbolagen är oberoende gentemot Hissen som hisserviceföretag.

I Hissens serviceavtal ingår det alltid biträde vid ett besiktningstillfälle per år. Det innebär att ni som kund inte aktivt behöver vara med under besiktningen av er hiss. Ni som ägare av hissen bär dock alltid huvudansvaret för hela besiktningsprocessen.

De tre vanligaste typerna av besiktning

  • Återkommande besiktning – den årliga besiktningen som omfattar alla hissar med personbefordran i bruk. Vissa lyftbord utan personbefordran besiktas vartannat år
  • Första besiktning – När en hiss är nyinstallerad ska den genomgå en första besiktning innan den sätts i drift
  • Revisionsbesiktning – Om en hiss ändras, byggs om eller moderniseras på ett sätt som har väsentlig betydelse för säkerheten ska den genomgå en besiktning innan den kan börja användas igen

Beroende på resultatet av er besiktning händer följande

  • Godkänd – inga åtgärder behöver genomföras
  • Orange anmärkning (Åtgärda besiktningsanmärkningar) – kräver inte en ombesiktning men att anmärkningarna i protokollet åtgärdas skyndsamt om de bedöms vara nödvändiga för att upprätthålla en hög driftsäkerhet. Vi som hisserviceföretag konsulterar dig som ägare om den totala kostnaden för det överstiger 5000 kr (ex. moms)
  • Röd anmärkning – körförbud på hissen med krav på ombesiktning. Vi hjälper till att åtgärda felen och därefter boka en tid för ombesiktning. Besiktningsbolaget ansvarar för genomförandet och vid godkänt resultat ska du som fastighetsägare eller ägare av hissen skicka intyget till stadsbyggnadskontoret för att stänga ärendet. Biträde vid en ombesiktning ingår inte i våra serviceavtal och debiteras enligt prislista

Vill du veta mer om våra tjänster?