HISS SERVICE & UNDERHÅLL


Kundportal & Servicerapporter


Ingen bindningstid


Skräddarsydda underhållsplaner

Precis som när du servar en bil måste en hiss med viss regelbundenhet genomgå service och underhåll. Vi genomför alltid en kontroll av driftsäkerheten, säkerställer hissens funktioner och kontrollerar att hisslarm fungerar. Vi rengör hisschakt samt smörjer hissen i enlighet med tillverkarens föreskrifter. Vi utför även reparationer, hissombyggnader och nyinstallationer oavsett årsmodell eller om fabrikat som t ex Kone, Schindler, Otis, Thyssen eller något annat!

Följande ingår i våra standardavtal för service & underhåll

 • All smörjning, inklusive leverans av smörjmedel
 • Biträde vid säkerhetsbesiktning – våra tekniker biträder vid det årliga besiktningstillfället.
 • Tillgång till felanmälan & reparation dygnet runt. Vid felanmälan väljer ni som kund om vår jour ska rycka ut eller om vi ska komma vanliga kontorstider
 • 3 st servicetillfällen årligen (möjlighet till fler)
 • Avtalet löper 12 månader med 3 månaders uppsägningstid

Som avtalskund får du även tillgång till följande

 • Konsultation gällande modernisering eller ombyggnad av din hiss
 • Vid behov direktkontakt med våra tekniker
 • Servicerapporter när arbete utförs på er hiss
 • En individuell underhållsplan för er hiss som förenklar budgetering och
  planering för framtida reparationer och nödvändiga åtgärder
 • Möjlighet att samla all information i vår digitala kundportal
 • E-mail faktura

Vill ni få en offert för Service & Underhåll?