HISSOMBYGGNAD & NYINSTALLATION


90 års kunskap


Fri konsultation


Ombyggd hiss ca 3 veckor

Det finns olika anledningar varför man bygger om en hiss. Det kan vara för att få ner driftkostnaden, öka hissens säkerhet eller för att hissens mekanik är gammal och reservdelar börjar bli svåra att få tag på. Oavsett varför – går ni i tankar på modernisering eller ombyggnad av er hiss så är vi på Hissen rätt partner för er.

Några skäl till varför det är bra med en modern hiss

  • Den gamla hissen har osäker drift och stannar ofta
  • Besiktningskrav som inte uppfylls
  • Hissen uppfyller inte dagens behov
  • Kostnadseffektivt – det lönar sig att göra investeringen på lite längre sikt
  • Säkerheten för barn, äldre och boende blir högre på en mer modern hiss, hissens säkerhet är en ansvarsfråga för er som fastighetsägare eller styrelse i en bostadsrättsförening
  • Det höjer värdet på er fastighet
  • Miljövänligare komponenter och lägre elförbrukning
  • Reducerad ljudnivå för boende och de som åker i hissen

Vad ska man tänka på som beställare?

Det finns många aspekter att ta hänsyn till när ni planerar ombyggnad av er hiss. Behöver ni till exempel en mer familjeanpassad hiss med större hisskorg och dörrar, eller behöver hissen anpassas för personer med begränsad rörlighet?

Med nästan 90 års erfarenhet och fler än 100 ombyggnader per år har vi stött på de flesta utmaningarna med ombyggnader och moderniseringar man kan tänka sig. Vi svarar gärna på frågor och erbjuder en kostnadsfri konsultation så vi kan få en tydlig bild av ert behov.

Behöver ni hjälp med era hissar, eller kanske en helt ny?