HISSOMBYGGNAD & NYINSTALLATION


90 års kunskap


Fri konsultation


Ombyggd hiss ca 3 veckor

Det finns olika anledningar varför man bygger om en hiss. Det kan vara för att få ner driftkostnaden, öka säkerheten för hissen eller för det är en gammal mekanik där reservdelar börjar bli svåra att få tag på. Oavsett varför ni går i tankarna på modernisering eller ombyggnad så är vi på Hissen AB här för att hjälpa till!

Några skäl till varför det är bra med en modern hiss

  • Den gamla hissen har en osäker drift och stannar ofta
  • Besiktningskrav som inte uppfylls
  • Hissen uppfyller inte dagens behov
  • Kostnadseffektivt – lönar sig att göra investeringen i långa loppet
  • Säkerheten för barn, äldre och boende blir högre på en modernare hiss
  • Det höjer värdet på er fastighet
  • Miljövänligare komponenter och lägre elförbrukning
  • Reducerad ljudnivå för boende och den som åker i hissen

Vad ska man tänka på som beställare?

Det finns många aspekter att ta hänsyn till när ni planerar ombyggnad av hiss. Behöver ni till exempel en mer familjeanpassad hiss med större hisskorg och dörrar, eller behöver hissen anpassas för personer med begränsad rörlighet?

Med nästan 90 års erfarenhet och ca 100 ombyggnader per år har vi stött på de flesta utmaningarna med ombyggnader & moderniseringar man kan tänka sig. Vi svarar gärna på frågor ni kan tänkas ha och erbjuder en kostnadsfri konsultation så vi kan få en tydlig bild av ert behov.

Behöver ni hjälp med era hissar, eller kanske en helt ny?