Vi har nu förvärvat ytterligare ett fint bolag till Hissen Gruppen, Sandbergs Hiss AB. Bolaget drivs av bröderna Per och Petter Sandberg och har sitt säte i Åkersberga. Sandbergs kommer att fortsätta drivas vidare i egen regi men kommer att samarbeta både med Hissen AB och Allhiss AB. Vår förhoppning är att detta skall innebära en ökad trygghet både för de anställda och kunderna.

/Hissen AB