Vi har nu förvärvat ytterligare ett fint bolag till Hissen Gruppen, Sandbergs Hiss AB. Bolaget drivs av bröderna Per och Petter Sandberg och har sitt säte i Åkersberga. Sandbergs kommer att fortsätta drivas vidare i egen regi men kommer att samarbeta både med Hissen AB och Allhiss AB. Vår förhoppning är att detta skall innebära en ökad trygghet både för de anställda och kunderna.

Comments are closed.