Hissen AB har idag förvärvat Trygga Hiss AB, ett bolag som erbjuder samtliga tjänster inom hissbranschen och besitter hög kompetens. Med deras starka engagemang har bolaget vuxit lönsamt under 10 års tid. Trygga Hiss är ett respekterat bolag i branschen och vi på Hissen är väldigt glada över att de nu kommer med på vår spännande resa i hissbranschen.

Bolagen kommer att verka separat på marknaden.

Marcus Holm, VD på Hissen:
”Vi är mycket glada över att komma överens om en affär med Trygga Hiss. De är lika Hissen på många sätt, inte minst kultur- och kunskapsmässigt. Trygga Hiss är ett välskött bolag och har med sin gedigna hisskunskap byggt ett välskött bolag som är mycket respekterat i branschen”.

Trygga Hiss har 20 anställda och omsätter cirka 50 MSEK. Bolaget startades 2011 och deras tre grundare kommer att fortsätta arbeta på sina respektive nyckelpositioner.

För ytterligare information, kontakta Marcus Holm, VD Hissen AB.