Hissen AB utför periodiskt underhåll på befintliga installationer. Det är viktigt att man underhåller en hiss för att den ska bibehålla sina egenskaper, fungera och vara säker.

Service -och underhåll
Service -och underhåll

Vi anser att gott underhåll förlänger även hissens livslängd om den sköts på rätt sätt. Vi sköter om alla typer av hissar – gamla som nya. Till det har vi jourverksamhet 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

Vi kan även erbjuda uppföljning på felstatistik och ekonomi.