Fördelar med att välja Hissen AB för service och underhåll

Flerfelsbevakning

Vi bevakar löpande om det uppstår flera fel på en hiss under en kort period. Detta är ofta grund till ett missnöje hos kunden och därför arbetar vi extra mycket med att förebygga dessa situationer. Detta innebär att våra arbetsledare går igenom hissar med mer än 3 fel inom en månads tid varje vecka.

Våra tekniker lär känna din hiss

Vi satsar på vår personal och strävar efter en låg personalomsättning, genom detta ökar kontinuiteten och kvaliteten på servicen av era hissar.

Eget ansvar

Vi tror inte på hierarkiskt styrda verksamheter, våra tekniker tar ansvar och gör det bästa för din hiss. Teknikerna säkerställer och arbetar proaktivt för att minska antal allvarliga fel samt förebygger större reparationer.

Våra serviceavtal

Våra serviceavtal är enkla och tydliga med huvudsyftet att underlätta relationen mellan leverantör och kund. I vårt avtal ingår tre servicebesök och ett besiktningsbesök samt felanmälan dygnet runt. Avtalet löper under 12 månader, med tre månaders uppsägningstid.

Vanliga frågor och svar