Hissen AB  moderniserar alla typer av hissar från anrika småhissar på Östermalm med grindar till att renovera hissar på stora hotell i Centrum.

Vi anpassar oss till miljön där hissen är installerad, på en anrik hiss på Östermalm vill man ofta behålla hissens karaktär, man får då kanske göra ett mindre ingrepp när man moderniserar och välja material som passar.

Modernisering
Modernisering

Till skillnad från hotell eller kontor så vill man kanske förnya och få optimal standard och nytt utseende  för dom som använder hissen.
Vi anser alltid att funktion och komfort  är viktigast, därför använder vi alltid material av hög klass så man får en installation som håller många år framåt.