Besiktning

Vad är en besiktning?

Hissar ska besiktigas regelbundet enligt myndigheternas krav och regler. I grunden är det en fråga om din, dina hyresgästers eller dina kunders säkerhet. Besiktningsbolagen (bland andra Kiwa, Dekra och HSAB) är ackrediterade av Swedac att utföra hissbesiktning enligt nationella och internationella standarder och föreskrifter.

Hur görs besiktningen?

Boverket har föreskrifter som innehåller krav och regler för hissbesiktning. Reglerna kräver bland annat att hissen kontrolleras av ett ackrediterat kontrollorgan enligt fastställda intervall.

Besiktningsprocessen

Kunden är huvudansvarig för hela besiktningsprocessen.

besiktningsprocess
Aktör Aktiviteter under besiktningen Aktiviteter efter besiktningen Aktiviteter efter åtgärden
Hiss-servicefirma Biträder besiktningsbolag vid besiktning, säkerställer tillgång till fastighet. Åtgärda besiktningsanmärkningar enligt protokoll. I de fall jobbet överstiger 5 000 kr i material ska kund konsulteras innan åtgärden utförs. Bokar in ombesiktning med besiktningsbolag samt biträde vid denna (endast vid röd besiktningsanmärkning).
Besiktningsbolag Leder besiktningen och utfärdar protokoll. Alla besiktningsbolag är oberoende gentemot hiss-servicefirman. Följa upp att hiss-servicefirma åtgärdar besiktningsanmärkningar samt planerar in ny besiktning. Ansvarar för att genomföra ombesiktning (endast vid röd besiktningsanmärkning).
Kund (fastighetsägare) Inga nödvändiga aktiviteter. Svara skyndsamt om kostnad för åtgärd är ok. Tilldelas besiktningsprotokollet men behöver ej göra något. Skicka in intyg till Stadsbyggnadskontoret för att stänga ärendet (endast vid röd besiktningsanmärkning).
Förvaltare Inga nödvändiga aktiviteter. Svara skyndsamt om kostnad för åtgärd är ok. Tilldelas besiktningsprotokollet men behöver ej göra något. Hjälpa fastighetsägare med ovan.

Tre typer av besiktning

Läs mer om besiktning på Boverkets hemsida.

Besiktningsanmärkningar