Bekymmersfritt hissägande

I samarbete med Boappa erbjuds bostadsrätts- och samfällighetsföreningar ett bekymmersfritt hissägande tillsammans med Hissen AB

  • 50% rabatt på första årets serviceunderhållskostnader
  • Kundportal
  • Underhållsplan för hela beståndet.