Författare: Jesper Näslund

Allhiss blir Hissen AB

Allhiss AB köptes upp av Hissen AB under sommaren 2016. Bolaget har varit ett dotterbolag sedan dess men kommer nu i december att fusioneras in i Hissen AB. Bakgrunden till försäljningen är att Bengt och Roland på Allhiss AB kände att det var läge att förbereda inför en kommande pensionering, […]

Read More